อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 "สร้างสูตร Scan ตามใจ ไปอย่างโปร"

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา FINANSIA HERO ในหัวข้อ

สร้างสูตร Scan ตามใจ ไปอย่างโปร” 

 

  • รายละเอียดการสัมมนา
    • ค้นหาหุ้นเด่นที่น่าลงทุนแบบ Real-time และประยุกต์ใช้สูตรสแกนจาก DIY conditional Search เพื่อหาหุ้นตามสไตล์ของท่านเอง
  • เนื้อหาการสัมมนาเหมาะกับผู้เข้าอบรมระดับ ADVANCE
    • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสแกนหุ้นแบบ Real-Time โดยเงื่อนไขที่ตั้งได้เอง (DIY) รวมถึงมีสูตรสำเร็จให้เลือกใช้

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: สร้างสูตร Scan ตามใจ ไปอย่างโปร
วิทยากร: คุณสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ และ คุณกฤษณ์ สำเริงราชย์
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 13.00 - 16.00
สถานที่: ห้อง Training Room ชั้น 15 MBK Tower
หมายเหตุ: นักลงทุนควรมีประสบการณ์การลงทุน
แผนที่: