อบรม/สัมมนา

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนอบรม/สัมมนาเต็มจำนวนตามที่กำหนดแล้ว
ทาง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการอบรม/สัมมนาครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เสวนา "พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล"

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ 

 
“พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล” 
เรียนรู้แนวทางการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมหลากหลายมุมมองด้านการลงทุนจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำ
กำหนดการ
13.00 - 13.30 Registration
13.30 - 15.00

เชื่อมธุรกิจไทย...สู่โลกยุคดิจิทัล

โดย คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ กรรมการบริหาร สายงานสื่อสารการตลาด บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
  • ตลาดหุ้นถูก disrupt จากพฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนไป จริงหรือ?
โดย คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • แนวโน้มความนิยมอุปกรณ์ไอทีในอนาคต
  • เทคโนโลยีจะเข้าไปช่วยธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไร
โดย คุณมาโนช พฤฒิสถาพร ผู้มีประสบการณ์ด้าน Fintech ที่ประเทศอเมริกาและประเทศไทย
  • วิวัฒนาการของธนาคารในยุคดิจิทัล
  • Digital Banking เข้ามามีบทบาทในไลฟ์สไตล์ของเราอย่างไร?
ดำเนินรายการโดย คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
15.00 - 15.15 Break
15.15 - 16.15

หมัดต่อหมัด หลากมุมมองหุ้นไทยในยุคดิจิทัล

โดย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
  • ภาพรวมตลาดการลงทุนปีหมู และแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้น เช่น ธุรกิจขนส่ง กลุ่มธนาคาร ค้าปลีกในไทย สุขภาพ การท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมกับ Technology เข้ามามีบทบาทอย่างไรกับการลงทุน ธุรกิจไหนจะรอดหรือจะร่วง
16.15 - 16.30 Q&A

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา: พลิกโฉมการลงทุน... สร้างโอกาสทำกำไรยุคดิจิทัล
วิทยากร: คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ กรรมการบริหาร สายงานสื่อสารการตลาด บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
วัน: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 13.00 - 17.00
สถานที่: หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
แผนที่: