เทรดแหลก แจกเดือนละ 1,000


ระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. โครงการนี้ แจกรางวัลเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชี TFEX กับฟินันเซีย สำหรับลูกค้าใหม่ หมายถึงผู้ที่เปิดบัญชี TFEX กับฟินันเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562
 3. ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ จะต้องซื้อขายสัญญา Futures, Options (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง) ผ่านบัญชี TFEX กับ ฟินันเซีย ตามสินค้าที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 4. ลูกค้าที่ปริมาณสัญญาซื้อขายรวมกันทุกสินค้าที่ร่วมรายการ ต่อเดือนมากที่สุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ที่มีปริมาณสัญญาซื้อขายสินค้าร่วมรายการมากที่สุด รับรางวัลสูงสุด Voucher ห้างสรรพสินค้า Central มูลค่า 900 บาท (สำหรับรางวัลอันดับ 2-10 รายละเอียดตามตารางตัวอย่างข้างล่าง)
  2. สำหรับกรณี “ลูกค้าใหม่” ที่ติดอันดับรับรางวัล จะได้ Voucher เพิ่มอีกมูลค่า 100 บาท รวมมูลค่า Voucher ห้างสรรพสินค้า Central รางวัลสูงสุดถึง 1,000 บาท
  3. ระยะเวลาการแข่งขัน 3 เดือน ได้แก่ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
  4. แจกรางวัลทุกเดือน และจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในเดือนถัดไป ตัวอย่างการมอบรางวัล ประจำเดือนกรกฎาคม (1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562)
       ** Extra สำหรับลูกค้าใหม่
   ลำดับที่ รางวัลสำหรับลูกค้าเดิม กรณีลูกค้าเปิดบัญชีตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62
   1 900.00 1,000.00
   2 600.00 700.00
   3 400.00 500.00
   4 200.00 300.00
   5 200.00 300.00
   6 200.00 300.00
   7 200.00 300.00
   8 100.00 200.00
   9 100.00 200.00
   10 100.00 200.00
     3,000.00 4,000.00
 5. สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ SET50 INDEX FUTURES, SET50 INDEX OPTIONS, GOLD FUTURES (50 และ 10 บาททอง), GOLD ONLINE FUTURES, USD FUTURES และ RSS3 FUTURES
 6. การตัดสินจากฝ่าย TFEX Business ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ของรางวัล Voucher สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น Voucher อื่นใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย TFEX Business (ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โทร: 02-659-4348-9

views (1,367)