ลูกค้าซื้อกองทุน ผ่านระบบ Funds Online ยอดซื้อสะสมสูงสุด

ระยะเวลา:

  • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกค้า ประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ลูกค้าทำรายการซื้อกองทุนผ่านระบบ Funds Online ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ลูกค้าทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับสมุดบันทึก (1 ท่าน / 1 สิทธิ์) เฉพาะลูกค้าที่ซื้อขายกองทุนผ่านระบบ Funds online ในเดือนมิถุนายนเท่านั้น และส่งของรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากลงทะเบียน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  5. การพิจารณา และตัดสินใจในการรับรางวัลของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

รางวัล (เฉพาะเดือนมิถุนายนเท่านั้น)

  • ยอดซื้อสะสมกองทุน บลจ.ยูโอบี สูงสุด รับ ชุดชา
  • ยอดซื้อสะสมกองทุน บลจ.กรุงไทย สูงสุด รับ กล่องใส่เครื่องประดับสุดหรู
  • ยอดซื้อสะสม บลจ.ทหารไทย สูงสุด รับสมุดบันทึก

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

views (2,420)