ฟินันเซีย จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้วิชาการและทักษะปฏิบัติงานจริง

นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ Finansia พร้อมด้วยนางนุสรา รุ่นเจริญ (ขวา) กรรมการบริหาร สายงานธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายงานการตลาดและการขาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับเกียรติจากดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.ศิริเดช คำสุพรหม (ซ้าย) คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงแก่นักศึกษา ณ ชั้น 5 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

views (957)