SISB เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน บล.ฟินันเซีย

SISB – เมื่อเร็วๆ นี้ คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย), คุณสุนันทา ลีลาแสงลาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขวา) บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดบรรยายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของฟินันเซีย โดยบรรยากาศในงานคับคั่งไปด้วยทีมพนักงานฟินันเซียที่มาร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์

ติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่ ...
https://www.fnsyrus.com/th/news/news.aspx

views (504)