ชาวฟินันเซีย รวมใจช่วยน้องๆ ในโครงการ “ปันกัน...เปลี่ยนน้ำใจให้เป็นทุนการศึกษา”

โครงการ “ปันกัน...เปลี่ยนน้ำใจให้เป็นทุนการศึกษา” ที่ผู้บริหารและเพื่อนๆ ชาวฟินันเซีย รวมใจช่วยบริจาคสิ่งของให้ร้านปันกัน เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

ติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่ e-mail บริษัท และ https://www.fnsyrus.com/th/news/news.aspx

views (309)