เจาะลึก “Finansia HERO” ไปกับบล. ฟินันเซีย

สัมมนากันอย่างต่อเนื่อง กับแอปพลิเคชัน Finansia HERO แบบเจาะลึก โดย คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร และทีมเจ้าหน้าที่จากสาขาเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ลงทุนต้องมีกำไร มิติใหม่กับ Finansia HERO (HTS)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มีกิจกรรมดีๆทุกเดือน สามารถติดตามได้ที่ https://www.fnsyrus.com/th/news/seminar.aspx

views (756)