บล. ฟินันเซีย จับมือ มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) จัดสัมมนา “เพิ่มพูนความรู้ สู่การลงทุน”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เพิ่มพูนความรู้ สู่การลงทุน” ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 4

นำทีมโดย คุณเกรียงไกร ศวัสตนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส กล่าวให้ความรู้ ตั้งแต่การสร้างพื้นฐานและความรู้ด้านการลงทุน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และความพร้อมในการลงทุน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาทุกท่าน ทำให้เข้าใจเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้น และเราจะมีการจัดงานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถจองเรียนสัมมนาได้ที่ โทร. 02-782-2400 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของฟินันเซีย (https://www.fnsyrus.com/th/news/seminar.aspx)

views (618)