ฟินันเซีย ปลื้มกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องกับงานสัมมนา “Finansia HERO มือใหม่...ไปช้าๆ”

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ปลื้มกระแสตอบรับกับงานสัมมนาที่แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน “Finansia HERO มือใหม่...ไปช้าๆ” ล่าสุดกับการแนะนำฟีเจอร์เด็ด “Auto Order” ณ ห้อง PDC1 (ชั้น 5) M Academy บิ๊กซี ราชดำริ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

นางสาว นฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานสัมมนาที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยบริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาล่าสุด “Finansia HERO มือใหม่...ไปช้าๆ” แนะนำการใช้ Auto order อย่างละเอียด ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ก็เช่นกัน ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน ทั้งในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมงานและยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกท่าน ทำให้นักลงทุนเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประกอบการลงทุนได้ และเราจะมีการจัดงานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนได้เรียนรู้อีกหลากหลายฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน “Finansia HERO”

นักลงทุนสามารถจองเรียนสัมมนาได้ที่ โทร. 02-782-2400 กด 3 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของฟินันเซีย (https://www.fnsyrus.com/th/news/seminar.aspx)”

views (653)