ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดย นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน และสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนและบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งคี ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีสู่สังคมและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย Business Communication

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-625-2432- 4 E-Mail: business-communication@fnsyrus.com

views (506)