เริ่มต้นปีใหม่กับสัมมนาดี ๆ ของฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส

เริ่มต้นปีใหม่กับสัมมนาดี ๆ ของฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนใน TFEX โดยคุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย TFEX Business เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์บริหารเงินลงทุนและสร้างกระแสเงินสดด้วย SET50 Index Futures” ที่ สำนักงานใหญ่ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

“การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนเพื่อให้อยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการกำหนด Position Sizing สำหรับนักลงทุนมือใหม่ และเทคนิคบริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดด้วย SET50 Index Futures” นายนิมิต กล่าว

รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายในสัมมนาครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการให้นักลงทุนรู้จักวิธีการบริหารเงินลงทุนด้วยการกำหนด Position Sizing ในการเทรดแต่ละครั้ง และอธิบายหลักแนวคิดที่สำคัญเพื่อให้นักลงทุนได้มีมุมมองที่ดีในการใช้งานเทคนิคดังกล่าวด้วย

จากนั้นได้เจาะลึกกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในการซื้อขายให้แก่นักลงทุนด้วยกัน 2 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์แรกจะเป็นการซื้อขายตาม Position Sizing ที่กำหนดด้วยสัญญาณทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับนักลงทุนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขาย ส่วนกลยุทธ์ที่สองเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนด้วยการประยุกต์ใช้ Options เข้ากับการบริหารเงินลงทุน

“งานสัมมนาในวันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเป็นการให้ความรู้ที่เน้นกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในตลาด พร้อมเสริมข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเป็นอย่างสูง โดยทางทีมงานฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส จะมุ่งมั่นจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการลงทุนใน TFEX ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง” นายนิมิต กล่าว

นักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด โทร. 02-658-9866 และ 02-625-2211

เว็บไซต์ :http://www.fnsyrus.com อีเมล :ebiz-mkt@fnsyrus.com

Facebook: http://www.facebook.com/fnsyrus และ Line ID : @fnsyrus

ฝ่ายสื่อสารธุรกิจ

โทร. 02-625-2431-3

อีเมล : business-communication@fnsyrus.com

views (577)