ส่งท้ายปีกับสัมมนาดี ๆ ของฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส

ส่งท้ายปีกับสัมมนาดี ๆ ของฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนใน TFEX โดยนายนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย TFEX Business เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ลงทุน TFEX ต้องเช็ค FSS iSmart” ที่ สำนักงานใหญ่ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18

“การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักลงทุน ด้วยการเสริมแนวคิดในการทำกำไรโดยไม่ต้องคาดเดาทิศทางของราคา พร้อมทั้งแนะนำวิธีคัดเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งเพื่อนำไปใช้สำหรับซื้อขาย Single Stock Futures ผ่านการใช้ Indicator ที่อยู่ใน FSS iSmart แอปพลิเคชั่นเด็ดของทางฟินันเซีย ไซรัส” นายนิมิต กล่าว

รายละเอียดเนื้อหาการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการให้นักลงทุนรู้จักกลยุทธ์แบบต่าง ๆ การเทรดใน TFEX ได้แก่ Directional Trading, Spread Trading และ Volatility Trading พร้อมทั้งแนะนำวิธีเลือก Time Frame ให้เหมาะสมสำหรับการเทรด Futures และอธิบายแนวคิดการใช้ “Relative Strength to SET” ซึ่งเป็นหนึ่งใน Indicator เด็ดในแอปพลิเคชั่น FSS iSmart เพื่อหาหุ้นที่น่าสนใจสำหรับเทรด Single Stock Futures

จากนั้นได้เจาะลึกกลยุทธ์ Spread Trading และ Volatility Trading ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรโดยไม่ต้องคาดเดาทิศทางของราคา โดยกลยุทธ์แรกเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ทำกำไรจากส่วนต่างของราคาสินทรัพย์สองประเภทได้เนื่องจากส่วนต่างดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับกลยุทธ์ที่สองเป็นเทคนิคการทำกำไรจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดด้วย Options

“งานสัมมนาในวันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเป็นการให้ความรู้ที่เน้นกรณีศึกษาจากตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในตลาด พร้อมเสริมข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเป็นอย่างสูง โดยทางทีมงานฝ่าย TFEX Business จาก ฟินันเซีย ไซรัส จะมุ่งมั่นจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการลงทุนใน TFEX ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง” นายนิมิต กล่าว

นักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด โทร. 02-658-9866 และ 02-625-2211

เว็บไซต์ : http://www.fnsyrus.com อีเมล : ebiz-mkt@fnsyrus.com

Facebook : http://www.facebook.com/fnsyrus และ Line ID : @fnsyrus

ฝ่ายสื่อสารธุรกิจ

โทร. 02-625-2431-3 อีเมล : business-communication@fnsyrus.com

views (719)