24 ฟีเจอร์เด็ด FSS iSmart

FSS iSmart เพื่อนอัจฉริยะคู่ใจนักลงทุน FSS iSmart แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่สามารถตรวจสุขภาพพอร์ตและดูพอร์ตแบบเรียลไทม์ บนแพลตฟอร์ม Market Anyware เจ้าแรกของประเทศ อีกทั้งยังสแกนหาหุ้นเด่นได้อย่างรวดเร็วEP.1 Market Summary

EP.2 Breaking News (Real time)

EP.3 SET Summary

EP.4 Favorite Group

EP.5 Favorite Alert

EP.6 Basic Scan

EP.7 Technical Scan

EP.8 Fund Scan

EP.9 Pattern Scan

EP.10 Tech+Fund Scan

EP.11 FSS Smart Scan

EP.12 Dividend & Income Scan

EP.13 Technical Indicator Scan

EP.14 Fundamental Indicator Scan

EP.15 Portfolio

EP.16 Research

EP.17 FSS Valuation

EP.18 Investment Calendar

EP.19 Stock Info

EP.20 Stock News

EP.21 Stock Fund

EP.22 Draw Mode (Graph)

EP.23 Chart Setting

EP.24 Alert Settings

สนใจเปิดพอร์ตลงทุนกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด
ofc-center@fnsyrus.com
02-658-9801-2


views (8,822)