ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนา “ชอบหุ้นพื้นฐาน เจาะผ่าน FSS iSmart”

ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนา ชอบหุ้นพื้นฐาน เจาะผ่าน FSS iSmart”

นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาการใช้แอปพลิเคชั่นอัจฉริยะ FSS iSmart หาหุ้นปัจจัยพื้นฐาน ตอบสนองนักลงทุนยุคดิจิตอล ณ สำนักงานใหญ่ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

“ปัจจุบัน นักลงทุนสนใจใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชั่น FSS iSmart สามารถตอบโจทย์นักลงทุนทุกประเภท ทั้งทางปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค โดยบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก”

“งานสัมมนาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่จำนวนนักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาและความสนใจของนักลงทุนในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เชื่อมั่นว่าหลังจากเข้าร่วมงานสัมมนาไปแล้ว นักลงทุนจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการลงทุนได้จริง ทั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการของฟินันเซีย ไซรัส โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ มียอดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น FSS iSmart สูงขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทรดและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายสู่โบรกเกอร์อันดับ 1 ด้านดิจิตอลและนวัตกรรมค่ะ” นางสาวนฤมล กล่าว

นักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด โทร. 02-658-9801-2

เว็บไซต์ :http://www.fnsyrus.com อีเมล :ebiz-mkt@fnsyrus.com

Facebook:http://www.facebook.com/fnsyrus และ Line ID : @fnsyrus


views (390)