หุ้นไทย 2,000 ได้เห็นหรือแค่หวัง

คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ร่วมเสวนา “ดัชนีหุ้นไทย ไปให้ถึงดวงดาว: มุมมองเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน” ในงาน “หุ้นไทย 2,000 ได้เห็นหรือแค่หวัง”

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 15.15-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร B ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

views (384)