ประกาศใช้ Super Margin มีผลช่วงวันที่ 11-12 เมษายน 2562

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ได้ประกาศอัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) กับ Gold Futures, Gold Online Futures, USD Futures, RSS3 Futures ในช่วงเวลาตั้งแต่หลัง 17.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2562

และหลังจากนั้น จะกลับไปใช้ อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) ที่บริษัทได้ประกาศไว้ตามปกติ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 05/04/2019
views (366)