รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

รายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขายการให้คำแนะนำ โดยต้องมีหลักฐาน ที่มาของคำสั่งซื้อขาย การให้คำแนะนำ (ต้องบันทึกเทปกรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด, ใบ order กรณีสั่งซื้อขายด้วยตนเองทางห้องค้า, IP address กรณีลูกค้าสั่งซื้อขายผ่าน Internet) ดังนี้


ลงประกาศวันที่ 26/09/2018
views (263)