อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิการยน 2560

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันซื้อขายล่วงหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิการยน 2560

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (73)