รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเนื่องจากพบว่าระดับราคาและปริมาณการซื้อขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และ/หรือการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีมติให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ ได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น

views (320)