การเปิดให้บริการระบบ Single Sign-on เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการระบบออนไลน์ต่างๆ ของ FSS

English Version

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง การเปิดให้บริการระบบ Single Sign-on เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการระบบออนไลน์ต่างๆ ของ FSS

ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ได้มีการเปิดให้บริการระบบ Single Sign-on เพิ่มเติมกับระบบ Settrade ซึ่งระบบ Single Sign-on เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียวที่ใช้ Login เข้าใช้โปรแกรม Trading และบริการ Online ต่างๆ ของทางบริษัทฯ อาทิเช่น

  • iFis Smart Access (สามารถใช้งานเฉพาะ PC เท่านั้น)
  • Settrade Streaming (สามารถใช้งานได้ทั้ง PC & Mobile)
  • efin Trade Plus (สามารถใช้งานได้ทั้ง PC & Mobile)
  • SBL (Securities Borrowing สามารถใช้งานเฉพาะ PC เท่านั้น)
  • และบริการออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น IPO online, Cash online, Request online และ E-Services รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ

โดยทางบริษัทฯ จะเปิดให้บริการระบบ Single Sign-on ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งช่องทางการ Login ของระบบ Settrade นั้น บริษัทฯจะนำออกโดยจะเหลือช่องทางการ Login เพียงช่องทางเดียวคือระบบ Smart Access เพื่อให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณใช้งานระบบ Online ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาลูกค้าผู้มีอุปการคุณดำเนินการดังนี้

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ Settrade ในปัจจุบัน

  1. ลูกค้า Login บนระบบ Smart Access ที่ Website ของฟินันเซีย ไซรัส http://www.fnsyrus.com/fsslogin.html ระบุ Username และ Password เดิมของระบบ Settrade ที่ช่อง Login โดยไม่ต้องระบุรหัส Pin Code


  2. ระบบจะให้ลูกค้ากำหนดรหัส Pin Code ใหม่ (รหัส Pin Code ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย ต้องกำหนดเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก) โดยลูกค้าสามารถกำหนดรหัสชุดเดิมได้ เมื่อลูกค้ายืนยันรหัส Pin code ใหม่เรียบร้อย ลูกค้าจะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกบริการที่กล่าวข้างต้นตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าได้ทำการเปิดไว้กับทางบริษัทฯ

สำหรับลูกค้าที่ Login บน Website ของฟินันเซีย ไซรัส http://www.fnsyrus.com/fsslogin.html และกำหนดรหัส Pin Code ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถ Download Application eFin Trade Plus เพิ่มได้อีก 1 application ผ่านช่องทาง App Store หรือ Google Play

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ Smart Access ในปัจจุบัน

  1. ลูกค้า Login บนระบบ Smart Access ที่ Website ของฟินันเซีย ไซรัส http://www.fnsyrus.com/fsslogin.html โดยระบุ Username และ Password เดิมของระบบ Settrade ที่ช่อง Login โดยไม่ต้องระบุรหัส Pin Code


  2. ระบบจะดำเนินการให้ลูกค้ากำหนดรหัส Password และ Pin Code ใหม่ (รหัส Pin Code ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย ต้องกำหนดเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก) โดยลูกค้าสามารถกำหนดรหัสชุดเดิมได้ เพื่อเป็นการ Update ฐานข้อมูลไปยังระบบ Settrade
  3. เมื่อลูกค้ายืนยันรหัสดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าจะพบโปรแกรม Settrade Streaming เพิ่มอีก 1 โปรแกรม


ทั้งนี้หลังจากลูกค้าระบุ Password และ Pin Code ใหม่ เป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าสามารถเข้า Login ที่หน้า Website ของ Settrade และสามารถ Download application Settrade Streaming เพิ่มได้อีก 1 application ผ่านช่องทาง App Store หรือ Google Play

ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมกับบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการอยู่ รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับฝ่าย Internet Support ที่หมายเลข 02-646-4571 ถึง 9 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. หรือที่ Email : int-support@fnsyrus.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

views (10,997)