ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทาง FSS ได้เปิดให้บริการระบบ Single Sign-on ซึ่งเป็นระบบที่สามารถใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียว Login เข้าใช้บริการ Online trading ต่างๆ ของทางบริษัทฯ
   ลูกค้าระบบ Settrade กรุณาเข้า Login ที่ระบบ Smart Access โดยกรอกเฉพาะ Username และ Password เดิม และกด submit หลังจากนั้นระบบจะให้ยืนยันรหัส Pin code อีกครั้ง