เรียน    ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง    ปิดปรับปรุงระบบซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์

   เนื่องด้วยบล.ฟินันเซีย ไซรัส จะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (iFIS, SETTRADE, efin Trade Plus และ FSS iSmart) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้ระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตได้
   ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)