ติดต่อเรา

ช่องทางการร้องเรียน

กรณีแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด สามารถติดต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-0711-718 หรือ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดผ่านช่องทางดังนี้

 • ทางอีเมล์ compliance@fnsyrus.com
 • หากต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ คลิกที่นี่
 • ทำเป็นจดหมาย โดยส่งมายังที่อยู่
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  ชั้น 8 สำนักงานอาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์
  เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
2024-05-26T18:21:30