5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)