รายละเอียดโครงการ

รางวัลของโครงการมี 4 ประเภท

ผลตอบแทนยอดเยี่ยม

ผลตอบแทนยอดเยี่ยม

iPhone 11 256 GB มูลค่ากว่า 30,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในแต่ละทีม (ทีมละ 1 รางวัล) รวม 4 รางวัล
พัฒนาการยอดเยี่ยม

พัฒนาการยอดเยี่ยม

พิจารณาจากผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในแต่ละเดือน เดือนละ 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท
เดือนมีนาคม
เงินรางวัล 2,000 บาท
เดือนเมษายน
เงินรางวัล 2,000 บาท
เดือนพฤษภาคม
เงินรางวัล 2,000 บาท
ชวนเพื่อนเข้าบ้าน

ชวนเพื่อนเข้าบ้าน

สำหรับผู้ที่ชวนเพื่อนเข้าร่วมโครงการได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ประกาศผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 2,000 บาท
โดยกรอกชื่อผู้แนะนำเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิ้งค์นี้ เปิดบัญชี
ส่งคำสั่งลุ้นรับโชค

ส่งคำสั่งลุ้นรับโชค

แคปหน้าจอออเดอร์ที่ matched อินบอกซ์มายัง FB Finansia HERO (ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก)
สุ่มแจก 3 รางวัล
เดือนมีนาคม
รางวัลละ 1,000 บาท
เดือนเมษายน
รางวัลละ 1,000 บาท
เดือนพฤษภาคม
รางวัลละ 1,000 บาท
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ฟรี ! คอร์สเรียนการอ่านกราฟทางเทคนิคจากโค้ชพี่ป๊อบ มูลค่ากว่า 10,000 บาท
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกลุ่มปิด เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ พร้อมรับชม Facebook Live เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • เผยสูตรลับและกลยุทธ์การเทรดจาก HERO IDOL ทั้ง 4 ท่าน
 • ได้รับกลยุทธ์การเทรดจาก HERO IDOL พร้อมทริคการนำ Finansia HERO ไปใช้ในการวางแผนเทรดหุ้น
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ระยะเวลารับสมัคร

2 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เริ่มเทรดไปพร้อมกัน

เรียนรู้ก่อนเทรด 3 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

 • เข้าอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ Facebook Page : Finansia HERO

เริ่มเทรดไปพร้อมกัน 2 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2563

 • เทรดในบัญชี Cash Balance -A โดยล๊อกอินและใช้ username และ password ของท่าน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ความตกลงและยินยอม เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563
 1. ลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้ว ลงทะเบียน ที่นี่
 2. ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกับบริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำการเลือก idol 1 ท่าน และเมื่อได้เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 3. มูลค่าการซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุน ไม่รวม Commission + Fee + VAT
 4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ในพอร์ต ณ สิ้นวันสุดท้ายของการแข่ง จะตีมูลค่าโดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 5. บัญชี Cash Balance ที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นบัญชีที่ลงท้ายด้วยรหัส – a เท่านั้น
 6. กรณีลูกค้าเก่ามีบัญชี Cash (-0) หรือ Cash Balance (-7) ทางบริษัทจะทำการเปิดบัญชี –a โดยอัตโนมัติ
 7. กรณีลูกค้าเก่ามีบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีซื้อขายหุ้น ทางบริษัทจะเปิดบัญชี Cash Balance (-7) ให้พร้อมกับบัญชี –a ให้อัตโนมัติ
 8. กรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว แต่บัญชีอยู่ในสถานะห้ามการซื้อ (Lock Buy) ต้องทำการปลดสถานะห้ามการซื้อก่อนสมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมโครงการ
 9. เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 10. กรณีได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล จะนำมาคิดรวมในกำไรด้วย
 11. หากได้รับเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าว (ก่อนหักภาษี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell
 12. หากได้รับหุ้นปันผล และมีการขายหุ้นปันผล มูลค่าจากการขายจะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell หากไม่มีการขาย ณ วันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ หุ้นปันผลจะถูกนำไปคำนวณรวมกับมูลค่าหุ้นคงเหลือในพอร์ต และตีมูลค่าตามราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 13. หากทางบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาการเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการจ่ายเงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัล ให้แก่ผู้อื่นได้
 16. ผลการพิจารณาตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัท
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเปิดบัญชีประเภท Cash Balance (-a ) เพื่อใช้เฉพาะการเข้าร่วมโครงการ และทำการซื้อขายด้วยเงินจริงผ่านบัญชีนี้เท่านั้น
 2. ต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Finansia HERO เท่านั้น!
 3. สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในตลาด SET และ MAI
 4. ไม่อนุญาติให้ทำธุรกรรม SBL และ TFEX
 5. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ผลตอบแทนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถฝาก/ถอนเงินระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 8. ไม่อนุญาตให้รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 9. ค่าธรรมเนียมคิดตามการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
 10. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
 11. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมให้สัมภาษณ์และเปิดเผยวิธีการ Trade ของตัวเอง
 12. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถอธิบายวิธีการนำโปรแกรม Finansia HERO ไปใช้ในการเทรด เพื่อทำกำไรได้
 13. กรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือไม่ปฏิบัติตามกติกา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าสื่อสำหรับรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 15. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
 16. เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการ
 17. มอบรางวัล วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) (Tentative)
 18. เมื่อสิ้นสุดโครงการ บัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับแข่งขัน จะถูกปิด และบังคับย้าย หลักทรัพย์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไปยังยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติของลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  หุ้น
  • หุ้นคงเหลือที่ชำระเงินแล้ว (ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์) จะถูกโอนไปยังบัญชีของลูกค้า ตามเงื่อนไข*
  • ส่วนหุ้นที่ยังไม่ชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้ว (ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์) จะถูกโอนไปยังบัญชีของลูกค้า ตามเงื่อนไข*
  เงิน
  • ณ. สิ้นวันที่ 29/5/20 ระบบจะมีการคำนวณดอกเบี้ยสิ้นเดือนให้กับบัญชี –a แล้วจะโอนไปยังบัญชี Cash Balance หรือ Cash ตามเงื่อนไข* ในวันที่ 1/6/20 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปโดยต้องเป็นเงินที่ครบกำหนดชำระแล้วเท่านั้นตามจำนวนเงินสุทธิจริง
  สำหรับบัญชี –a จะถูก Lock ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1/6/20 เพื่อเตรียมการสำหรับปิด บัญชีตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ที่ได้แจ้งไว้
  * เงื่อนไข
  • กรณีลูกค้ามี บัญชี Cash Balance จะโอนเงินและหุ้นเข้าบ/ช Cash Balance
  • หากลูกค้าไม่มี บัญชี Cash Balance จะโอนเงินและหุ้นเข้าบ/ช Cash เพื่อเป็นหลักประกัน

จะพิจารณาจากผู้ที่สามารถทำกำไรได้สูงที่สุดในแต่ละทีม (4 ทีม)
กรณีที่ 1
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ
จะคำนวณ กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้

สูตรการคำนวณ
% กำไร (ขาดทุน) =(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦) X 100

ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ต
นาย A: ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
- ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
- ขายหุ้นทั้งหมด 4,000,000 บาท (Total Sell = 4,000,000)

วิธีการคำนวณ
(4,000,000 − 2,000,000)/2,000,000 X 100 = 100%

ผลลัพธ์
หมายความว่านาย A กำไร 100%

กรณีที่ 2
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการจะคำนวณกำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย รวมกับ มูลค่าหุ้นที่เหลือในพอร์ต โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้

สูตรการคำนวณ
% กำไร (ขาดทุน) = ([𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦] + 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦) X 100

* Market value ที่ใช้ในการคำนวณจะใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 29 พ.ค. 2563

ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ต
นาย A: ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
- ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
- ขายหุ้นทั้งหมด 1,500,000 บาท (Total Sell = 1,500,000)
- หุ้นในพอร์ตมีมูลค่า 1,500,000 บาท (Market Value = 1,000,000)

วิธีการคำนวณ
([1,500,000 − 2,000,000] + 1,500,000)/2,000,000 X 100 = 50%

ผลลัพธ์
หมายความว่านาย A กำไร 50 % 

*หมายเหตุ
 • ต้องมี Volume trade มากกว่า 500,000 บาท ตลอดทั้งโครงการ
จะพิจารณาจากผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในแต่ละเดือนของทุกทีม โดยมีสูตรการคำนวนผลตอบแทนดังนี้ดังนี้

% ผลตอบแทน =(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑢𝑦) X 100

จากนั้นนำ % กำไรขาดทุนของวันทำการวันแรกของเดือนเทียบกับวันทำการวันสุดท้ายของเดือนดังนี้
 • เดือนที่ 1 ของการแข่ง
  % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 2 มี.ค. 63 เทียบกับ % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
 • เดือนที่ 2 ของการแข่ง
  % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 เทียบกับ % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 30 เม.ย. 63
 • เดือนที่ 3 ของการแข่ง
  % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 1 พ.ค. 63 เทียบกับ % ผลตอบแทนของทั้งพอร์ต ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
ตัวอย่างที่ 1 ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 % ผลตอบแทน = 5%, วันที่ 30 เม.ย. 63 % ผลตอบแทน = 10%
คำนวณการเติบโตผลตอบแทนได้ดังนี้
= % ผลตอบแทนวันที่ 30 เม.ย. 63 - % ผลตอบแทนวันที่ 1 เม.ย. 63
= 10% - 5%
= 5%

ตัวอย่างที่ 2 ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 % ผลตอบแทน = -10%, วันที่ 30 เม.ย. 63 % ผลตอบแทน = -5%
คำนวณการเติบโตผลตอบแทนได้ดังนี้
= % ผลตอบแทนวันที่ 30 เม.ย. 63 - % ผลตอบแทนวันที่ 1 เม.ย. 63
= (-5%) – (-10%)
= 5% (ขาดทุนน้อยลงจาก -10% เหลือ -5% = ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5%) 
*หมายเหตุ
 • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องมี Volume Trade ขั้นต่ำในแต่ละเดือน 100,000 บาท
 • ผู้ที่ถูกชวนเข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลของผู้แนะนำเข้าโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกรอกผู้แนะนำเข้าโครงการได้เพียง 1 ท่าน
 • เมื่อกรอกข้อมูลผู้ที่แนะนำเข้าโครงการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
 • เริ่มนับจำนวนเพื่อนที่ชวนมาร่วมโครงการระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 15 พ.ค.
 • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องชวนเพื่อนเข้าร่วมโครงการได้อย่างน้อย 10 ท่าน
 • รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการส่ง Order ผ่านทาง Finansia HERO ทุกประเภทแล้ว Match พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการส่ง Order (Capture หน้าจอ) ทาง Inbox Facebook Finansia HERO กลุ่มปิดเพื่อร่วมลุ้นรับรางวัล
 • ในแต่ละเดือน สุ่มแจกรางวัล 3 คน/ เดือน (Gift voucher หรือเงินสด 1,000 บาท)

สัมมนา

กำหนดการ LIVE HERO IDOL กำหนดการ LIVE HERO IDOL

LIVE สด

กำหนดการ LIVE HERO IDOL: LIVE บนเพจ Finansia HERO และ LIVE บน Facebook กลุ่มปิด กำหนดการ LIVE HERO IDOL: LIVE บนเพจ Finansia HERO และ LIVE บน Facebook กลุ่มปิด
ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา

Email:
cxcenter@fnsyrus.com 

Phone:
0 2782 2400