รางวัลของการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชยในอันดับ 4 – 10 รับรางวัลสิทธิ์เยี่ยมชมบริษัทต้นแบบเทคโนโลยีเทรดหุ้นล้ำสมัยของ บริษัทหลักทรัพย์ Kiwoom จากประเทศเกาหลี ฟรี !
*เงินรางวัลที่ได้รับ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 • เผยสูตรลับและกลยุทธ์การเทรดจาก กูรู นักเทรดชื่อดัง ม้าเฉียว และ โค้ชพี่ป๊อป
 • เผยสูตรลับการเทรดอย่างไรให้ได้กำไร ของผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการเข้ารอบจนถึงผู้ชนะเลิศ
 • ได้รับคำแนะนำ และกลยุทธ์การเทรดพร้อมการนำ Finansia HERO ไปใช้จากกูรู และทีมงาน
 • ช่วยแก้ปัญหาการลงทุน และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเทรด
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วม Private Group ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ซึ่งเปิดเฉพาะการแข่งขันนี้เท่านั้น
 • สิทธิ์ในการชม Live สด พร้อมตอบคำถามทาง Online ของกูรู, ทีมกลยุทธ์ทางเทคนิค และ HERO เทรนเนอร์
 • สิทธิ์ในการเข้าอบรมคอร์สสัมมนาการใช้โปรแกรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะ

ระยะเวลารับสมัคร

 • 15 มิถุนายน – 13 กันยายน 2562 

ระยะเวลาการแข่งขัน

รอบซ้อมมือ  15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

 • เข้าอบรมได้ตามตารางโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้รับเงื่อนไขการอบรมเหมือนการแข่งเทรดจริง โดยใช้โปรแกรมเทรดจำลองเพื่อฝึกฝนการใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือ ก่อนการแข่งจริง

รอบสนามจริง  1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 

 • เริ่มแข่งขันในระบบเงินจริง โดย Log in และใช้ User name & Password เพื่อเลือกเข้าบัญชี Cash Balance – A ซึ่งใช้เฉพาะการแข่งขันเท่านั้น 

กติกาการแข่งขัน

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 13 ก.ย. 2562

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีอยู่แล้ว ลงทะเบียน ที่นี่
 2. ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกับบริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่
หมายเหตุ : ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ หรือ วงเงินเริ่มต้นในการเปิดบัญชีสำหรับการแข่งขัน
 • พนักงานของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้ Influencer ที่ร่วมงานกับโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดบัญชีประเภท Cash Balance เพื่อใช้เฉพาะการแข่งขัน และทำการซื้อขายด้วยเงินจริงผ่านบัญชีนี้เท่านั้น
 • ต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Finansia HERO เท่านั้น!
 • สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในตลาด SET และMAI
 • ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรม SBL และ TFEX
 • ผู้ได้รางวัล ต้องมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 2 ล้านบาท ตลอดการแข่งขัน
 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ได้ผลตอบแทนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถฝาก/ถอนเงินระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างการแข่งขัน
 • ค่าธรรมเนียม คิดตามการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องยินยอมให้สัมภาษณ์และเปิดเผยวิธีการ Trade ของตัวเอง
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถอธิบายวิธีการนำโปรแกรม Finansia HERO ไปใช้ในการเทรด เพื่อทำกำไรได้
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือไม่ปฏิบัติตามกติกา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันครั้งนี้ต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าสื่อสำหรับรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 7 ต.ค. 2562
 • ผู้ชนะการแข่งขันที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงตัวภายใน 11 ตุลาคม 2562 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 • การยืนยันตัวตน สามารถมาแสดงตัวที่สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) หรือสามารถทำการ VDO Call กับเจ้าหน้าที่ Call Center
 • มอบรางวัล วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)
 • มูลค่าการซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุน ไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • มูลค่าหลักทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ในพอร์ต ณ สิ้นวันสุดท้ายของการแข่ง จะตีมูลค่าโดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • บัญชี Cash Balance ที่ใช้ในการแข่งขัน จะเป็นบัญชีที่ลงท้ายด้วยรหัส – a เท่านั้น
 • ในกรณีลูกค้าเก่า ที่มีบัญชี Cash (-0) หรือ Cash Balance (-7) ทางบริษัทจะทำการเปิดบัญชี –a ให้อัตโนมัติ
 • ในกรณีลูกค้าเก่า ที่มีบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีซื้อขายหุ้น ทางบริษัทจะเปิดบัญชี Cash Balance (-7) ให้พร้อมกับบัญชี –a ให้อัตโนมัติ
 • เมื้อสิ้นสุดโครงการ บัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับแข่งขัน จะถูกปิด และบังคับย้ายหลักทรัพย์ของผู้เข้าแข่งขัน ไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปกติของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • กรณีได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล จะนำมาคิดรวมในกำไรด้วย
 • หากได้รับเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าว (ก่อนหักภาษี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell
 • หากได้รับหุ้นปันผล และมีการขายหุ้นปันผล มูลค่าจากการขายจะถูกนำมาคำนวณรวมเป็น Total Sell หากไม่มีการขาย ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน หุ้นปันผลจะถูกนำไปคำนวณรวมกับมูลค่าหุ้นคงเหลือในพอร์ต และตีมูลค่าตามราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไม่รวม Commission + Fee + VAT
 • หากทางบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือ ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมแข่งขันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาการแข่งขันตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการจ่ายเงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง เท่านั้น และเงินรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ผลการพิจารณาตัดสินของบริษัทถือเป็นอันที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใดๆ จากบริษัท
บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ชนะ จากผู้ที่สามารถทำกำไรได้สูงที่สุด 10 อันดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
กรณีที่ 1 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ไม่มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน จะคำนวณ กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้
กำไร (ขาดทุน) = (Total Sell - Total Buy)/Total Buy X 100
ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ท
วิธีคำนวณ
นาย A ตลอดการแข่งขัน
 • ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
 • ขายหุ้นทั้งหมด 4,000,000 บาท (Total Sell = 4,000,000)
(4,000,000 - 2,000,000)/2,000,000 X 100 = 100%
หมายความว่านาย A กำไร 100%
กรณีที่ 2 ผู้เข้าแข่งขัน มีหุ้นเหลืออยู่ในพอร์ต ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน
จะคำนวณ กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าการซื้อขาย รวมกับ มูลค่าหุ้นที่เหลือในพอร์ต โดยมีสูตรการคำนวนดังนี้
กำไร (ขาดทุน) = ([Total Sell - Total Buy] + Market Value )/Total Buy X 100
ตัวอย่าง ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ขายหุ้นทั้งหมดออกจากพอร์ต
วิธีคำนวณ
นาย A ตลอดการแข่งขัน
 • ซื้อหุ้นทั้งหมด 2,000,000 บาท (Total Buy = 2,000,000)
 • ขายหุ้นทั้งหมด 1,500,000 บาท (Total Sell = 1,500,000)
 • หุ้นในพอร์ตมีมูลค่า 1,500,000 บาท (Market Value = 1,500,000)
([1,500,000 - 2,000,000] + 1,500,000)/2,000,000 X 100 = 50%
หมายความว่านาย A กำไร 50 %

ตารางอบรมผู้เข้าแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ

อบรมการใช้งานโปรแกรม Finansia HERO อย่างละเอียดจาก Trainer พิเศษเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ณ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 15 เวลา 13.00 – 16.00 น. ตามวัน และเวลาดังนี้

ตารางอบรมผู้เข้าแข่งขัน Online

กำหนดการ Live สดสอนการใช้งาน Finansia HERO ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจนถึงวันสิ้นสุดการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) โดยกูรู ฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค และ เทรนเนอร์ ดังนี้

1

ทีมกูรู

เคล็ดลับกูรู พร้อมกลยุทธ์การเทรดในการนำ Finansia HERO ไปใช้งานจริง 
ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 4 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 4 ครั้ง / สัปดาห์

2

ทีมนักกลยุทธ์ทางเทคนิค

วิเคราะห์ภาพรวมตลาด และแนะนำการใช้เครื่องมือทางเทคนิค
ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 1 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 1 ครั้ง / สัปดาห์

3

ทีมเทรนเนอร์

การใช้ฟังก์ชั่น Finansia HERO บนมือถือและบนคอมพิวเตอร์
ก่อนการแข่งขัน (17 มิ.ย. – 31 ก.ค.) 1 ครั้ง / สัปดาห์
ระหว่างการแข่งขัน (1 ส.ค. – 30 ก.ย.) 1 ครั้ง / สัปดาห์

HERO สัญจร

เดินสายให้ความรู้นักลงทุน ทั่วประเทศ โดย กูรู เจ้าของเพจชื่อดัง ทีมฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค และเทรนเนอร์ เพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนผสมกับเครื่องมือที่ล้ำสมัย Finansia HERO และประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา

Email: cxcenter@fnsyrus.com 
Phone: 0 2658 9000 และ  0 2658 9500