ปิดระบบการจัดสรรหุ้น 24CS แบบสุ่ม (Random)

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ
ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์การจัดสรรหุ้น 24CS มา ณ โอกาสนี้