ตลาดสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทำไมถึงเลือกลงทุนในตลาดอเมริกา
  • ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่รวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเศรษฐกิจของประเทศกำลังมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน  

  • ตลาดมีทิศทางปรับขึ้นจากกระแสไหลกลับของเงินทุนหลังตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ โดยมีตัวเร่งจากการปลดล็อกธุรกรรม Carry Trade
  • นอกจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้น นักลงทุนอาจได้ประโยชน์้เพิ่มเติมจากค่าเงินที่มีแนวโ้น้มแข็งค่าตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านมาตรการ QE
  • การถอนคันเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำต่อเมื่่อตัวเลขทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมั่นคงกว่านี้ จึงคลายกังวลได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะยังมีคงต่อไปแม้มาตรการดังกล่าวลดบทบาทลง


หมายเหตุ:
ตลาดอเมริกาจะปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชม.เริ่มวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมจนถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน โดยช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายเป็น 20.30น. ถึงเวลา 3.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
หมายเหตุ:
  • ถ้าคำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order & At-Auction Limit Order มีราคามากกว่าราคาซื้อขายล่าสุด 24 ช่อง คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิกทันที
  • ถ้าคำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order & Special Limit Order มีราคามากกว่าราคาซื้อขายล่าสุด 5 ช่อง คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิกทันที

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา

ค่าธรรมเนียม USD 0.12 per share มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำ (Minimum Commission) ที่ USD 20
เกี่ยวกับฟอร์ม W-8BEN

  • ถ้าหากท่านยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์ม W-8BEN สามารถดาวโหลดและกรอก เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดสหรัฐอเมริกาของท่าน คลิก W-8BEN 
  • การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ประชากรชาวอเมริกันเท่านั้น
  • แบบฟอร์ม W-8BEN จะต้องถูกกรอกและยื่นให้บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส ก่อนวันทำการซื้อขาย