การส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet

นายหน้า ซื้อขายหุ้น ในประเทศไทย ผ่านอินเทอร์เน็ต

บริษัทมุ่งเน้นความรวดเร็ว ในการส่งคำสั่งด้วยตนเอง การเข้าถึงข้อมูล บทวิเคราะห์ให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาระบบซื้อขายผ่าน Internet เป็น 2 แบบ

  • ระบบ ITrade
  • ระบบ Settrade Streaming

โดยลูกค้าสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้ที่ www.fnsyrus.com หรือสามารถมีคำสั่งได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ, I-Pad, I-Phone และ Blackberry


สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-660-5361-4